wizyta bydgoszcz.eska.pl w MuzeumKomorek, 26.01.2019