TVP INFO – „Serwis Info Dzień” 02.01.2015 – rocznica pierwszego połączenia w Europie